Our customers

Motimate has 50 customers with a total of 70 brands. In total they have nearly 23 000 subscribers. Our clients is in a wide varity of industries like retail, finance, legal, construction and several more. With our customers Motimate is present in over 10 different countries in Europe.

Here are some of our clients:


Why a big company like DNB choose a startup like Motimate?

Motimate has recived a lot off attention from DNB. They talk about their implementation and use of Motimate in both own and external media. They also present Motimate in HR-seminars. Here you can read two interviews with DNB where they talk about why the choose Motimate and their experiences so far.

But first, here is a video made for DNB when they launced Motimate at a big event at Telenor Arena


Interview with DNB in dnbfeed.no

Kine Dahl er en av de mange ansatte som er godt i gang med kompetanseheving via Motimate. – Det jeg liker best med mobilappen er at den er så tilgjengelig og brukervennlig, sier hun. Foto: Marit E. Giske

Kine Dahl er en av de mange ansatte som er godt i gang med kompetanseheving via Motimate. – Det jeg liker best med mobilappen er at den er så tilgjengelig og brukervennlig, sier hun. Foto: Marit E. Giske

You can read the full article here

DNB-ansatte kaster seg over ny læringsapp

Banken har med mobilappen Motimate gjort opplæring transparent og tilgjengelig for alle ansatte i konsernet. Nesten 8.000 ansatte har allerede tatt den i bruk.

Konserndirektør for People & Operations i DNB, Solveig Hellebust, sier at dette en ny og helt nødvendig satsing fra DNBs side.

– Fremover vil banken i større grad legge til rette for at ansatte kan tilegne seg ny og relevant kompetanse for fremtiden – og i mindre grad tilby sluttpakker, sier hun og forklarer hvorfor:

– DNB møter i dag sterk konkurranse fra eksisterende og nye aktører og nye krav fra kundene. Vi må derfor være i forkant av utviklingen og legge til rette for at medarbeiderne våre lett kan tilegne seg ny og nødvendig kunnskap. DNB har behov for flere med digital kompetanse og legger nå til rette for at alle ansatte kan oppdatere seg faglig. I DNB er det nå muligheter for alle som er nysgjerrige og ønsker å utvikle kompetansen sin, men den enkelte må selv ta initiativ og henge seg på, sier Hellebust.

Kine Dahl er en av de mange som har tatt i bruk Motimate

Appen ble lansert i midten av februar og slo med en gang godt an blant de ansatte. Etter bare tre uker hadde over 65 prosent lastet den ned. Ved utgangen av april hadde nesten 80 prosent av de ansatte både lastet den ned og tatt den bruk, det vil si nesten 8.000 av nærmere 10.000 ansatte.

En av de mange ansatte som er godt i gang er Kine Dahl, som jobber med utvikling, kultur og ledelsesutvikling i IT. Hun har selv jobbet med å lage e-læringsprogrammer og mener appen er et godt verktøy både for kompetanseheving og kompetansedeling.

– Jeg startet med å oppdatere meg på det som er obligatorisk for alle pluss det jeg var mest nysgjerrig på. Jeg har vært gjennom nesten halvparten av det som er obligatorisk. Det jeg liker best med appen er at den er så tilgjengelig og brukervennlig.

Innholdet i Motimate er tilpasset mobile enheter slik at det er lett tilgjengelig for ansatte både på jobb og ellers. Mobilen har de fleste alltid med seg.

Når bruker du appen?

– Jeg bruker den helst når jeg er passasjer i bilen på vei til hytta eller på T-banen til og fra jobb. I rolige perioder kanskje også i arbeidstiden, men ledige stunder på jobben utnytter jeg heller til å oppdatere meg på @work (DNBs interne Facebook-sider).

Har Motimate lært deg noe nytt?

-Ja, jeg har fått bedre forståelse for og innsikt i for eksempel blockchain og API som er sentrale områder innen den teknologiske utviklingen og DNBs virksomhetsutvikling. Det som også er bra med Motimate er at dyktige fagpersoner i alle deler av organisasjonen på en enkel måte kan dele kompetansen sin med alle som er interessert, mener hun.

Motimate blir DNBs læringsplattform

Motimate blir DNBs nye læringsplattform fremover. Her vil alle ansatte få tilgang på alt som legges ut av nytt innhold, alt fra basiskunnskaper som verktøy, oppdrag, verdier og retningslinjer til fagopplæring som er tilpasset enkeltroller. De ansatte kan altså tilegne seg kunnskap de trenger i den stillingen de er i nå og kunnskap for å kunne påta seg fremtidige stillinger.

Hellebust sier at DNBs kompetanseløft handler om å utvikle medarbeidere til fremtidsrettede roller og at Motimate-appen er et av flere initiativ hvor målet er å heve ansattes kompetanse og gjøre dem relevante for fremtiden.

– For å få det til jobber vi etter to akser, «re-skill» og «up-skill». Re-skill er opplæringsløp hvor ansatte går fra eksisterende rolle  og utvikler kompetanse for en ny rolle, mens up-skill er opplæring for å videreutvikle seg i nåværende rolle. Når det gjelder re-skill så går vi nå systematisk i gang med å omskolere ansatte til nye roller vi har stort behov for å fylle, for eksempel data scientist. Dette gjør vi gjennom å tilby et utdanningsløp som interessert kan søke om å få delta på, opplyser hun.

Motimate har gjort opplæring morsommere

Appen er ikke utviklet av DNB eller en stor systemleverandør. Den er utviklet og tilbys av den norske grunderbedriften Motimate, som i nært samarbeid med DNB har utviklet og tilpasset den bankens krav. Innholdet og henvisningene, er det DNBs egne eksperter som lagt inn.

– Det er nesten like lett å bidra med innhold i appen som å bruke den, sier Hellebust.

Og det kan Nathalie Rogne, som jobber i Opplæring i Personmarked bekrefte. Hun en av cirka 80 ansatte i DNB som leverer innhold til Motimate. Rogne er ansvarlig for at appen har relevant innhold for de som jobber som rådgivere på bankkontorene og kundesentrene.

MOTIMATE HAR GJORT OPPLÆRING MORSOMMERE : Det mener DNBs Nathalie Rogne, som lager innhold til appen. Foto: Marit E. Giske

MOTIMATE HAR GJORT OPPLÆRING MORSOMMERE: Det mener DNBs Nathalie Rogne, som lager innhold til appen. Foto: Marit E. Giske

– Jeg opplever Motimate som en veldig forenkling fra de læringsplattformene vi har brukt før. Alle kan kjapt lære seg å legge inn innhold. Du har en mal for hvilke funksjoner du kan bruke, men har samtidig frihet til å bruke de virkemidlene du trenger for å gjøre innholdet levende og morsomt. Appen er enkelt og brukervennlig. Slik opplever mottakerne den også, får hun inntrykk av. Motimate har rett og slett gjort opplæring morsommere, sier hun.

Som eksempel nevner hun rådgiverne på kundesentret i Trondheim, som har laget seg en Motimate-lounge.

– Der setter deg seg når de har tid og tar en liten Motimate-session. Det er jo mye hyggeligere å gjøre dette i en sofa i en hyggelig sosial sone enn på PCen på pulten din, mener hun.

Og snart kommer årets sommervikarer, som også trenger opplæring.

– Da vil de også finne mye av opplæringen de trenger i Motimate, lover hun.


Interview with DNB in Finansfokus.no

Appen Motimate blir DNBs hovedlæringsplattform. – Alt som ikke er på mobil, vil dø ut. Det vil prege hvordan vi jobber med våre ansatte, sier Solveig Hellebust, konserndirektør People & Operations i DNB

Appen Motimate blir DNBs hovedlæringsplattform. – Alt som ikke er på mobil, vil dø ut. Det vil prege hvordan vi jobber med våre ansatte, sier Solveig Hellebust, konserndirektør People & Operations i DNB

You can read the full article here

NY LÆRINGSAPP

En viktig del for å møte morgendagens kompetansebehov er en storsatsing på å utvikle egne ansatte. Dette skjer fra små knepp, knyttet konkret til eksisterende arbeidsoppgaver, til større skifter for enkeltindivider eller grupper. Et ledd i dette er læringsappen Motimate som alle ansatte skal få tilgang til.

– Her er alt fra basiskunnskaper om våre verktøy, til ting som er tilpasset den rollen du er i nå eller en rolle du ser for deg i fremtiden. Dette er lagt opp til å være mye morsommere og mer fleksibelt enn andre e-læringsplattformer. Mobilen har du med deg overalt, og innholdet er ment å skulle pirre til nysgjerrighet, slik at dette er noe man har lyst til å ta frem, enten det er på jobben, hjemme eller på vei til og fra jobb. Håpet er at våre ansatte skal få lyst til å lære. Appen bygges opp med moduler, og det skal være fort gjort å gå gjennom en modul.

Det skal også være enkelt å lage nytt innhold til appen.

– Du trenger ikke å være spesialist for å kunne lage innhold, da dette gjøres rett i Motimate på en enkel måte.

Appen skal være interessant og morsom i bruk.

– Vi tar i bruk mange spennende virkemidler, alt fra quizer til gamification. Her har vi en rekke fremtidsrettede muligheter.

Gjennom appen kan de ansatte bygge opp og dokumentere sin egen utvikling. Også kurs og utdanninger som er obligatoriske, eksempelvis complianceopplæring, skal kunne tas via det nye verktøyet.

– Dette blir læringsplattformen i DNB fremover. Det er kun unntaksvis vi skal bruke andre verktøy. Motimate skal også være tilgjengelig på nettbrett og PC.

– Skal bruk av appen skje i arbeidstiden eller forventes det at folk skal bruke fritiden sin på dette?

– Vi ser ikke på dette som et veldig formelt opplegg. Det skal legges til rette for at de ansatte kan bruke noe av arbeidstiden til dette. Men mobilen har man med seg hele tiden, og jeg håper vi kan stimulere den enkeltes nysgjerrighet slik at de bruker appen også i fritiden. På mobile flater er det naturlig at ting flyter noe sammen, og de ansatte har et eget ansvar for å gjøre seg relevante. Vi håper vi har lærende og nysgjerrige ansatte som tar dette i bruk også utenfor arbeidstiden. Rene obligatoriske løp skal naturligvis gjøres innenfor arbeidstiden, understreker Hellebust.