We're hiring - come work with us!

Motimate is the result of more than 10 years of working with some of Scandinavia's largest companies in improving their internal communication, increasing their sales and refining their employee training. It's an exciting new service that is disrupting the corporate training market.

We're now looking to expand our team and hire 3 new developers to help us take our product to the next level. This is your chance to work on an exciting new app in a brand new company, together with a remote-friendly team that is passionate about building high-quality software.

How do we work?

 • 100% remote. We do all of our work online using services like GitHub, Slack and Google Hangouts. You can either work remotely or in our office in Oslo, Norway.
 • Fast development with a high focus on quality. We don't believe that you need to break things in order to move fast. We ship continuously and use CI and automated testing to keep both a high velocity and high quality.
 • High product focus. We work closely together with our customers to build features that we know will have a big impact on their day to day work. We also continuously gather feedback and data to inform our product decisions.

Who are we looking for?

We are looking for developers who are passionate, self-driven and love working with others in a team. Since we do all of our work online you can work remotely from anywhere in the EU/EEA (for contractual reasons we can't hire people from outside of Europe at the moment), or onsite at our office in Oslo, Norway.

Backend web developer

We're hiring a backend web developer to work on your server-side systems and infrastructure. Our backend is built using Ruby on Rails and runs on Heroku.

Required skills

 • Great experience with Ruby and Ruby on Rails.
 • Git version control and deploying server-side web applications.
 • Designing scalable backend systems and client-facing APIs.
 • Code review and discussing architectural solutions.
 • Doing Continuous Integration and Continuous Delivery.
 • Using automated testing such as unit tests and integration tests.

Nice-to-have skills (not required)

 • Building backend systems for large-scale products.
 • Front end web development (especially using React).
 • Using Travis CI, Heroku or Amazon S3.
 • Mobile app development for iOS or Android.

What can we offer you?

 • Working on an exciting new service that is disrupting the corporate training market.
 • Being part of a startup that already has a solid foundation but with lots of room to grow.
 • Being an essential part of a fast-moving and friendly team.
 • We actively encourage our developers to share their work with the community, through open source, blog posts and speaking at conferences.
 • Lots of opportunities to learn from other developers and to work outside of your comfort zone. We love people who are eager to learn new technologies!
 • Lots of freedom and flexibility to work the way you prefer. Work either remotely or in our Oslo offices, up to you!
 • Option to be hired either as an employee or as a freelancer with a permanent contract.
 • Norwegian work conditions - 7.5 hour work day and 5 weeks of vacation per year.

Kundekontakt og supportansvarlig (only Norwegian speaking)

Vi søker en person som vil jobbe operativt med våre fantastiske kunder. Den vi søker er kundeorientert og liker å yte god service. Hverdagen vil være hektisk og variert. Du vil være en viktig person og vil jobbe med å omsette kundeinnsikt til ny funksjonalitet i Motimate. Du vil være en superbruker som vil jobbe tett med kundene i hverdagene.

Du må beherske norsk godt både muntlig og skriftlig da hovedvektene av din dialog vil være med norske kunder. I Motimate internt går all kommunikasjon på engelsk. Du må ha stor interesse for teknologi og ha teknisk kompetanse og erfaring - gjerne utviklerbakgrunn. Ditt arbeidssted vil være i Oslo men du vil ha stor fleksibilitet i din arbeidssituasjon og vi tilrettelegger for både fleksitid og hjemmekontor.

Litt om vår arbeidskultur

 • Du får jobbe med en spennende og disruptiv læringsløsning med internasjonale ambisjoner
 • Du vil jobbe i et etablert team med lang erfaring, hvor det fortsatt er mye rom for å vokse
 • Du vil være en nøkkelperson i et internasjonalt team
 • Vi oppfordrer hvert enkelt team-medlem til å dele deres arbeidserfaringer med omverden gjennom open source, blogger og keynotes på konferanser
 • Stor fleksibilitet i hvor og hvordan du gjennomfører jobben din
 • Mulighet til å være knyttet til Motimate som freelanse eller fast ansatt
 • 5 uker ferie

Jobben vil være delt inn i ulike oppgaver fordelt på:

Support

Vår ambisjon er å ha den beste supportoppfølgingen. Vi skal sørge for at våre kunder blir sett og hørt og får løst sine utfordringer så raskt som mulig. Dine oppgaver vil være å: Svare på supporthenvendelser Verifisere meldinger om bugs og legge i Pivotal Tracker Holde øye med og svare på chathenvendelser på websidene våre

Brukerimport

Et viktig steg for en ny kunde er å få på plass brukere i Motimate. Det er mange av våre kunder som trenger litt bistand og sparring på hvordan dette gjøres best. Din jobb vil være å: Verifisere gruppestrukturer Verifisere brukerinformasjon Importere brukere i Motimate

Kundeassistanse

I en ny kunderelasjon er det viktig at kundene raskt føler seg trygg på løsningen og vi vet at tett oppfølging i starten gir suksess for kunden på sikt. Din jobb vil være å: Hjelpe med oppsett av gruppestruktur Gi generell innføring i Pulse og Training og Web Admin

Formidling til og fra kunder

Som kundekontakt og supportansvarlig vil du være tett på kundene og få viktig innsikt som igjen bidrar til å utvikle Motimate som løsning. Vi søker derfor en person som er brennende opptatt av hva som kjennetegner en god digitalløsning og en som er god på identifisere brukerbehov. Din jobb vil være å: Input til utvikling ut fra kundehenvendelser Input til FAQ Input til brukerdokumentasjon Formidling av New features Formidling av kjente bugs

Testing

Motimate utvikles i raskt tempo med stadig nye oppdateringer. Testing er kritisk viktig og må gjøres systematisk. Din jobb vil være å: Utføre generell testing av apper og web

Interested?

To apply, send your CV and an introduction to yourself to jobs@motimateapp.com. Feel free to also contact us if you have any questions about the above positions or about Motimate as a company.

You can read more about our products and what we do on this website, specifically on the About section.

We're looking forward to hearing from you!