We're hiring - join the Motimate Team!

One company. One team. Seven different nationalities. Estonia, Slovenia, Poland, Sweden, Norway, Denmark and the Netherlands.

Motimate is an award winning tech scale up. Our ambition is to make internal communication and corporate training fun and easy. Motimate is the result of more than 10 years of working with some of Scandinavia's largest companies on improving their internal communication, business culture and employee training.

Who are we looking for?

We are looking for people who are passionate, self-driven and love working with others in a team. Since we do all of our work online you can work remotely from anywhere in the EU/EEA (for contractual reasons we can't hire people from outside of Europe at the moment), or onsite at our office in Oslo, Norway.

Here's our currently open positions:

 • 1 UX designer in Oslo, Norway

 • 2 Front end developers / Full stack - remote or Oslo

 • 3 Back end developer (Senior Ruby developer) - remote or Oslo, Norway

 • 2 Customer relations and support - Oslo Norway


UX designer

We are looking for a skilled and passionate UI/UX designer to join our agile, international, and fully remote team. You'll need to have experience in designing beautiful and user friendly interfaces for both iOS, Android and Web. We'd also like you to have experience in working closely with developers - and that you love that!

If you think and breathe user experience and get the kicks when you are designing a product that thousands of people use every day - then you'll be a perfect fit for our team.

We are looking for the following skills:

 • Team-player

 • User-oriented

 • Self-driven and creative

 • Structured and precise

 • Master of Sketch

 • Skilled in a prototyping tool of your choice

What you'll work on:

 • Designing new features for iOS, Android and Web

 • Designing new interfaces for editors and admin users

 • Designing insight- and reporting tools

 • Redesign our websites and improving our self-service solution

 • Evolve our design language used for everything from presentations to ads

Send us your best designs, apps or prototypes and a couple of references and let's take it from there.


Frontend web developer

We're hiring a two frontend web developers to work on two products: An online WYSIWYG-style editor that lets our customers create engaging training material, and the training UI part of our mobile apps. Both are implemented using React & Redux.

Required skills

 • Great experience with front end web development.

 • HTML 5, CSS 3 and JavaScript (ECMAScript 2015+).

 • React & Redux.

 • Git version control and deploying client-side web applications.

 • Mobile web development and responsive design implementations.

 • UI development and able to take on simple design tasks.

Nice-to-have skills (not required)

 • Flowtype & TypeScript.

 • TypeScript

 • Styled components

 • Ruby and Ruby on Rails (or any kind of backend development).

 • Doing Continuous Integration and Continuous Delivery.

 • Using automated testing such as unit tests and UI tests.

 • Native mobile app development for iOS or Android.

 • Knowledge of design patterns like Dependency Injection, Repository Pattern, etc.


Backend web developer

We're hiring three Ruby on Rails developers to work on server-side systems and infrastructure. You will be building internal and external APIs, integrating third-party services, facing complex technical challenges, and having a real impact on the product.

Required skills

 • At least 3 years of commercial experience working with Ruby on Rails.

 • Git version control and deploying server-side applications.

 • Designing scalable backend systems and client-facing APIs.

 • Code review and discussing architectural solutions.

 • Doing Continuous Integration and Continuous Delivery.

 • Using automated testing such as unit and integration tests.

Nice-to-have skills (not required)

 • Building backend systems for large-scale products.

 • Frontend web development (especially using React).

 • Using Amazon Web Services, CircleCI, Cloudinary, and Heroku.


Vil du bli en del av vårt suverene Customer Relation team? (Norwgian only)

Vi søker nå etter inntil 2 kollegaer til vårt Customer Relation team! 

Vi søker deg som brenner for å skape gode kundeopplevelser. Du har god teknisk forståelse og trives med å rådgi og veilede kunden gjennom hele kundereisen, og du ønsker å aktivt bidra til å skape maksimalt verdi av tjenesten for kunden. 

Vår ambisjon innen CR er å være kjent for suveren kundeoppfølging. Som Customer relations manager vil du fungere som Motimates ansikt utad og sørge for at alle kunder blir sett og hørt og får sine utfordringer løst så raskt som mulig. 

Våre kunder skal oppleve at de raskt får hjelp om de har problemer eller opplever feil i løsningen. De skal oppleve oss som proaktive, serviceinnstilt, positive og løsningsorienterte. Som kundekontakt vil du være tett på kundene og få viktig innsikt som igjen bidrar til å utvikle Motimate som produkt. Vi er derfor på jakt etter en person som er brennende opptatt av hva som kjennetegner en god digital løsning, samt er god på identifisere ulike brukerbehov.

Vi søker deg som trives med å ha mange baller i luften, samtidig som du yter god service. Du er en selvgående og tar ansvar for egne oppgaver, og du kommuniserer tydelig og godt både muntlig og skriftlig. Du har høy interesse for teknologi, god teknisk kompetanse og minimum 3 års erfaring. Du skaper gode relasjoner, er positiv, engasjert og nysgjerrig og setter deg raskt inn i ulike problemstillinger. Det er vesentlig at du behersker norsk -og engelsk, muntlig og skriftlig. Mye av vår interne kommunikasjon foregår på engelsk.

Ditt arbeidssted vil være i Oslo, men du har mulighet til fleksitid og hjemmekontor.

Du vil ha en sentral rolle i utviklingen av våre eksisterende og nye kunderelasjoner gjennom helt- eller delvis ansvar for en kundeportefølje som du vil jobbe med å kontinuerlig vedlikeholde og videreutvikle. Du bør være komfortabel med å presentere, da en viktig del av jobben vil bestå av opplæring og kursing av kundene, samt demonstrasjon av ny funksjonalitet. 

Du vil jobbe tett med vårt salgs- og produktutviklingsteam og fungere som bindeledd mellom disse avdelingene og kunden. Du vil sørge for videreformidling av kundenes innspill og feilrapporteringer og utviklingsønsker til rett avdeling, samt selv få mulighet til å aktivt delta og påvirke videre produktutvikling av Motimate. 

Dine arbeidsoppgaver vil bestå av: 

 • Sørge for vellykket onboarding og implementering av nye kunder/brukere i Motimate

 • Fungere som kundens dedikerte kontaktperson gjennom hele kundereisen

 • Følge opp og besvare supporthenvendelser

 • Sørge for verifisering og videreformidling av rapporterte feil til rett instans internt

 • Holde presentasjoner i form av opplæring og kursing ute hos kundene

 • Holde løpende dialog med kundene og holde de oppdatert på eventuelle nye funksjoner, endringer, feil etc. fra vår side

 • Fungere som kundens rådgiver ved eventuelle problemstillinger som måtte dukke opp og foreslå løsninger basert på innsikt og erfaringer fra andre kunder

 • Fremme mulighetene som finnes i løsningen 

 • Demonstrere ny funksjonalitet

 • Være en aktiv og positiv bidragsyter til vårt Customer Relation team

 • Bidra til Motimates videre vekst og utvikling


How do we work?

 • 100% remote. We do all of our work online using services like GitHub, Slack and Google Hangouts. You can either work remotely or in our office in Oslo, Norway.

 • Fast development with a high focus on quality. We don't believe that you need to break things in order to move fast. We ship continuously and use tools like continuous integration and automated testing to keep both a high velocity and high quality.

 • High product focus. We work closely together with our customers to build features that we know will have a big impact on their day-to-day work. We also continuously gather feedback and data to inform our product decisions.


What can we offer you?

 • Working on an exciting new service that is disrupting the corporate training market.

 • Being part of a scale up that already has a solid foundation but with lots of room to grow.

 • Being an essential part of a fast-moving and friendly team.

 • We actively encourage our developers to share their work with the community, through open source, blog posts and speaking at conferences.

 • Lots of opportunities to learn from other developers and to work outside of your comfort zone. We love people who are eager to learn new technologies!

 • Lots of freedom and flexibility to work the way you prefer. Work either remotely or in our Oslo offices, up to you!

 • Option to be hired either as an employee or as a freelancer with a permanent contract.

 • Norwegian work conditions - 7.5 hour work day and 5 weeks of vacation per year.


Interested?

To apply, send your CV and an introduction to yourself to jobs@motimateapp.com. Feel free to also contact us if you have any questions about the above positions or about Motimate as a company.

Please note that we're only able to hire people who live and work within the European Union/EEA (for contractual reasons we can't hire people from outside of Europe at the moment).

You can read more about our products and what we do on this website, specifically on the About section.

We're looking forward to hearing from you!